نمونه سوال ادبیات 
 
.شبیه ساز آزمون ادبیات نوبت اول
 
سوالات
                                                              آزمون شبیه ساز فارسی نوبت اول98.pdf
 
   پاسخنامه
 
 
 
     
 
     
درج مطلب